1.0 PENDAHULUAN

Buku peraturan ini disediakan sebagai garis panduan untuk pentadbiran dan pengurusan pelajar di Kolej Matrikulasi Melaka. Peraturan yang ditetapkan perlulah digunapakai oleh semua pelajar Kolej Matrikulasi Melaka.

Advertisements