PROFIL

Kolej Matrikulasi Melaka mempunyai 3 kluster iaitu Kluster A, B dan C. Setiap kluter terdiri daripada 5 buah blok kediaman. Setiap blok akan ditadbir oleh seorang felo. Felo-felo blok akan dibantu oleh felo apartment (felo yang tidak menginap di blok). Bagi menguruskan hal-hal kemudahan di blok, felo-felo akan dibantu penyelia asrama. Berikut adalah profil pengurusan Kolej Kediaman Kolej Matrikulasi Melaka.

1. Pengurusan Tertinggi

2. Felo Kluster A

3. Felo Kluster B

4. Felo Kluster C

5. Felo Apartment

6. Penyelia Asrama

Advertisements