OBJEKTIF

  1. Memastikan pentadbiran dan pengurusan kolej kediamaan mengikut peraturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
  2. Memastikan kemudahan kolej kediaman disedia dan diselenggara dengan sempurna
  3. Memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam takwim tahunan kolej kediaman dilaksanakan.
  4. Memastikan setiap pelajar di Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia mendapat tempat tinggal yang kondusif.
  5. Memastikan semua peraturan kolej kediaman dipatuhi.
  6. Memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar terjamin.
Advertisements